GolfStar har sedan flera månader förhandlat med Tjusta Golf om en förlängning av samarbetsavtalet för 2019 och vi kan nu konstatera att samarbetet med denna golfanläggning inte kommer att fortsätta 2019.

Du som är Tjusta-medlem kommer att få ett erbjudande om fortsatt medlemskap inom GolfStar.