Hej Banchef Anders! 

Nu har alla 18-hålsbanor som GolfStar sköter om stängt för säsongen och endast 9-hålsbanorna är öppna för spel över vintern. Läs om vilka banor som har öppet här…


Hur kommer det sig att vi stänger 18-hålsbanorna nu? Det är ju trots allt ganska varmt ute fortfarande? 

Nu har vi gått över till vinterunderhåll. Belastningen vid spel blir för stor. De skador vi får under senhösten och tidig vinter läker inte och de skadorna får vi leva med långt in på nästa säsong.

Vad gör GolfStar för insatser och åtgärder ute på banorna så här års?

Så här års handlar vinterunderhållet om att vi luftar och nu de senaste 10 dagarna har svamptrycket varit extremt stort från snömögel, så vi jobbar hårt med att dagga av greenerna varje morgon samt bekämpar med olika preparat.

Vilka är riskerna med att hålla en bana öppen över vintern? 

Framförallt kompakteringsskador. Vilken betyder att om någon går och trampar på en green så tar den stor skada och gräset dör. T.ex var Lindö Ängs greener mer eller mindre helt döda i våras på grund av vinterspelet. 

Vad för vinterunderhåll krävs för att kunna hålla en bana öppen längre än vi gör idag?

Det som krävs är tillväxt i gräset, när tillväxten avstannat så repareras inga skador. Varje torva blir en död fläck, varje nedslagsmärke blir en död fläck eftersom gräset inte växer igen. Vi kan inte påverka tillväxten på gräset, det handlar om klimatet. Om det skulle vara varmare som längre söderut i Sverige skulle vi kunna ha öppet längre. Det finns undantag där man kan ha banorna norröver öppna längre, då beror det på klimatzoner som gynnar tillväxt. Men det finns inget vinterunderhåll vi kan göra för att förändra klimatet. 

Hur kommer 9-hålsbanorna att skötas om under vintern?

Vi daggar alla greenerna varje morgon just nu, något som görs för hand med borstar. Vi besprutar med svampmedel vid behov på de banorna vi använder kemisk bekämpning. Vi byter flagg-placeringar lite då och då, så länge det går tills tjälen har satt sig.