Att den extremt långa torkan under sommaren har orsakat stora problem för väldigt många golfbanor i Stockholm har ingen golfare missat. En av de golfbanor som drabbats särskilt hårt är GolfStars samarbetspartner Tjusta Golf vars bana nu stängs tills vidare.

Den vanligtvis så fina banan har lidit enormt av den svåra torkan. Eftersom man för närvarande inte kan erbjuda en golfbana av acceptabel standard men samtidigt vill säkra spelkvaliteten på banan under kommande år tar man nu krafttag för att göra banan spelbar igen. Ledningen för Tjusta Golf har därför nu beslutat att stänga sin bana tills vidare från måndag 20 augusti. Något öppningsdatum går inte nu att fastställa, vi återkommer när beslut om återöppningen är fattat. Fram till stängningen måndag 20 augusti gäller fritt spel för alla.

De insatser man nu drar igång omfattar främst följande arbeten:
– Stödsådd av alla fairways
– Tung luftning samt stödsådd av alla greener och tees
– Dressning
– Ogräsbekämpning samt andra större underhållsarbeten på samtliga spelytor

Om du har några frågor kring detta vänligen kontakta Tjusta Golfs kansli på:
klubben@tjustagolf.se, 08-591 441 70.

P S En tröst i sammanhanget är ju att Du som är GolfStar-medlem har så många andra fina golfbanor i närområdet att spela: GolfStar Bodaholm, Brollsta, International, Kyssinge och Lindö Dal, flera av dem är just nu i kanonform!