Årets torka är extremt svår, inte bara för GolfStar och andra golfbaneoperatörer i södra Sverige utan även inte minst för djurhållare med stora foderbehov av vilka många nu riskerar tvingas till nödslakt.

– Bolaget har därför beslutat att hjälpa just dessa djurhållare genom att erbjuda dem att genom egen försorg få klippa och ta hand om det slagna höfodret i främst ruffarna, helt utan krav på ersättning säger Anders Degling som ansvarar för skötseln av GolfStars samtliga golfbanor.

Intresserade djurhållare med stora besättningar kan skicka sin intresseanmälan med namn, kontakt- & adressuppgifter samt närmaste GolfStar-bana, till: redaktionen@golfstar.se. Känner du någon som håller djurbesättningar och som saknar foder? Uppmärksamma denne om GolfStars utsträckta hand.

Den första djurhållare att ta emot vår hjälp var Ekelunds ridskola nära Mariefred. Strängnäs Tidning skrev den 19/7 en artikel om hjälpen, se nedan.

Foderkris på ridskola – får hjälp av GolfStar Gripsholm: ”Oerhört tacksamma”

Foderkrisen är närmast total på Ekelunds ridskola utanför Mariefred. Men när nöden är som störst brukar – enligt ordspråket – hjälpen vara som närmast. Ridskolan får den här veckan slå och hämta gräs hos GolfStar Gripsholm.

– Det är svårt att säga hur mycket foder vi får ihop där, men vi är förstås oerhört tacksamma gentemot golfanläggningen, konstaterar Ann Holmqvist, ridskolechef.

Ekelund förfogar över 45 ridskolehästar och på grund av den rådande medelhavsvärmen och torkan finns det inte mycket mat till djuren i ladorna, något som skapar stor oro inför framtiden.

– Vi får fortsätta jaga foder och har förutom från GolfStar Gripsholm även fått hjälp av en bonde vi känner, konstaterar den hårt prövade Ann Holmqvist som tillägger: – Jag hoppas att det finns fler golfklubbar som ser detta och kan bidra till oss som jobbar med djur. I dagsläget är allting välkommet.

Ann Holmqvist räknar med att hennes make, Joakim Holmqvist, tillsammans med en god vän som lånats in ska klippa och paketera gräs på GolfStar Gripsholm i två–tre dagar. – Vi vill inte vara i vägen för länge, säger hon.

Har det varit några problem hittills?

– Nej då, är det inte för varmt för att spela golf på dagtid just nu?

Steve Bowes är greenkeeper på GolfStar Gripsholm: – Torkan är en katastrof. Det är klart att vi måste hjälpa till när möjligheten finns, så att ridskolan kan lägga upp ett lager med mat inför vintern, säger engelsmannen.

Exakt var hos er finns det gräs att hämta?

– Bland annat på fairways och bakom greenerna på banans totalt 18 hål.

Hur påverkar det banans utseende?

– Visst förändras den, men här måste vi se till vad vi kan göra för att dra vårt strå till stacken i en svår situation.