Du som nyligen spelat Kyssinges båda banor vet hur torrt det är överallt just nu på banan, även i ”dammarna”. Du undrar kanske varför vi inte bara vattnar… Här ska vi försöka förklara hur det hänger ihop och vad vi gör åt saken.

 

Bakgrund
Att det sedan månadsskiftet april/maj råder svår torka i Sverige är det ingen som kan ha missat, det ser man på nyheterna varje dag. Förvisso förekom en del regnskurar och -oväder under senare delen av juni men de var ofta mycket lokala, vilket innebar att vissa anläggningar fick sina vattenreserver rejält påfyllda medan andra, kanske bara någon kilometer därifrån knappt fick en droppe.
Alla svenska golfbanor bevattnas med vatten främst från de, på respektive område befintliga dammarna och vattendragen. Vissa golfanläggningar har en ”vattendom” vilken även ger möjlighet till att ta vatten från närbelägna stora vattendrag, exempelvis Mälaren.

Problem
GolfStar Kyssinges specifika problem är att antalet och totalvolymen av befintliga vattendrag är starkt begränsad och nu är vattnet i det närmaste slut. Detta ser man förstås när man spelar banorna: tees, fairways och ruffarna är nu mycket torra och dammarna nästan torrlagda.

Lösning på kort sikt
För att hålla banorna spelbara så hand-bevattnar vi nu endast de 27 greenerna och övningsgreen, inga andra ytor. Med handbevattning räcker vattnet längre då vi kan vattna med större precision. Dessutom släpper vi upp green-gräset någon mm, dessutom vältar vi greenerna för att säkerställa jämnheten. Det här betyder att vi nu:

  • Tillsvidare sänker vår sommar-greenfee på Kyssinge till:
    18-hålsbanan vard: 350 kr, helg: 450 kr, 9-hålsbanan vard: 200 kr, helg: 250 kr.
    Dessa priser bibehålls så länge torkans effekter består.
  • Handbevattningen sker mestadels dagtid. Visa hänsyn för banarbetare som vattnar!
  • Greenerna blir något långsammare än tidigare. Å andra sidan får du just nu betydligt mer studs och rull på fairways!

Lösning på lång sikt
För Kyssinge finns ingen snabb insats som långsiktigt löser problemen. För att, precis som på Lindö göra Kyssinge mindre sårbart för framtida torrperioder planerar vi nu för ett omfattande åtgärdsprogram vilket ska kunna sjösättas någon gång i höst för att kunna ge resultat redan säsongen 2019. När programmet är spikat återkommer vi med fler detaljer.

 

Tack på förhand för visad förståelse!