Har du fått mejl om ditt nya hcp – Läs detta!

Har du fått mejl om att ditt hcp är justerat?

Nu har den årliga handicaprevisionen genomförts i majoriteten av våra associerade klubbar. Vissa klubbar har valt att ta SGF till hjälp med detta. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma huruvida spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna. Golfaren vars handicap justerats får ett mejl med information.

Här nedanför läser du om hur den årliga handicaprevisionen går till.

Medlemmar som har frågor kring sin handicap-revision ska i första hand kontakta sin klubbs hcp-ansvarige.

Hemmaklubben bestämmer över spelarens handicap (det gör inte GolfStar eller SGF). Den automatiska årsrevisionen är bara en hjälp som SGF erbjuder klubbarna, men den gäller bara höjningar. Eventuella sänkningar får klubben själv ta ställning till. Årsrevisionen bygger på en beräkningsmetod och vi kan räkna med att GIT har räknat rätt. Nedan kan du kolla hur det går till.

ÅRLIG (ENSKILD) HANDICAPREVISION

Beräkningsmetoden är att jämföra spelarens faktiska medianpoäng, MSS (Median Stableford Score) med den europeiska medelpoängbogeyscoren, EASS (the European Averaged Stableford Score) för spelarens handicapgrupp.

EGA:s forskningsgrupp i handicapfrågor (HRG) fick fram EASS från samma data som användes för att ta fram CBA-beräkningsmetoden.

Exakt Handicap <4,5 4.5 till 8,0 8.1 till 11,4 11.5 till 15,0 15.1 till 18,4 18.5 till 26,4 26.5 till 36,0
EASS-poäng 33 32.5 32 31.5 31 30.5 30

Beräkningsmetoden subtraherar det EASS som motsvarar spelarens handicap från hans MSS för att beräkna spelaravvikelsen, PD (the Player Deviation).

Därefter tillämpas ett +/- -toleransvärde på 2,9 och när skillnaden är +/- 3,0 eller större, görs en justering med 1,0 på spelarens handicap. Om skillnaden är +/- 5,0 eller större, görs en justering på 2,0. Se följande tabell:

PD-värde Spelarens nuvarande exakta handicap Tillämpad justering
Mellan -2,9 och +2,9 Tillfredsställande 0
Spelarens MSS är 3 eller högre än EASS – spelaren har scorat bättre än väntat
+3,0 till +4,9 För högt Sänkning med 1,0
>+4,9 Alldeles för högt Sänkning med 2,0
Spelarens MSS är 3 eller lägre än EASS – spelaren har scorat sämre än väntat
-3,0 till -4,9 För lågt Höjning med 1,0
>4,9 Alldeles för lågt Höjning med 2,0

Samtidigt som prestationstoleransen är densamma för såväl höjning som sänkning av handicap accepteras att proceduren för att tillämpa höjningar också bör ta med andra bedömningsgrunder. Följaktligen görs ingen höjning för spelare som hade en lägre handicap i slutet av revisionsperioden än vid starten, eller som har haft en tydligt uppåtgående allmän spelstandard under perioden mellan två revideringar.

Tillförlitligheten i alla system som tillämpar medelscorer för att uppskatta prestation är oerhört beroende av antalet tillgängliga scorer och åtta scorer har bedömts vara ett absolut minimikrav. Det accepteras att vissa spelare inte kommer att lämna in åtta scorer under revisionsperioden och när detta är fallet, används maximalt fyra scorer från föregående årliga handicaprevision för att komplettera scorerna i aktuell årlig (enskild) handicaprevision. Man har förstått att detta kan förvanska processen i vissa fall men det anses att risken för förvanskning är större om man använder färre än åtta scorer.

Har du fått mejl om att ditt hcp är justerat?

Nu har den årliga handicapversionen genomförts i majoriteten av våra associerade klubbar. Vissa klubbar har valt att ta SGF till hjälp med detta. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma huruvida spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna. Golfaren vars handicap justerats får ett mejl med information.

HÄR hittar du information om hur den årliga handicaprevitionen går till.

Medlemmar som har frågor kring sin handicap-revision ska i första hand kontakta sin klubbs hcp-ansvarige.

Av |2018-01-09T10:47:29+00:009 januari 2018|GolfStar-nytt|
Vi använder cookies för att förbättra webbplatsupplevelsen. Läs mer om GDPR och personuppgiftshantering inom GolfStar. Ok
X