2017 – Vilket golfår för GolfStar och våra klubbar!

Vilket golfår för GolfStar och klubbarna 2017 blev!

Under den gångna säsongen spelades det mer golf på GolfStars banor än någonsin tidigare och våra klubbars medlemsantal håller ställningarna!

Beläggningen på GolfStars banor 2017 ökade 8% sedan 2016

Trots att golfvädret i år var betydligt svalare (speciellt under vår och försommar) än 2016 så spelas alltfler golfrundor på våra banor! Totalt sett har antalet spelade rundor på våra sjutton 18-hålsbanor ökat med 16% (riksgenomsnitt: +5%) sedan 2015.

Vi har tre banor som står i särklass vad gäller beläggning: Riksten (Sveriges femte mest spelade bana enl. SGF`s statistik) med långt över 30.000 bokade ronder och en beläggning på närmare 70%, Kungsängen Kings samt Waxholm (55-60%). Dessa tre GolfStar-banor hör till Sveriges 25 mest spelade banor enligt SGFs statistik för januari-november 2017.

Efter ledartrion kommer kluster två: Lindö Dal, Brollsta, Kyssinge och Viksberg (45-50%).

De tre banor som ökat sin beläggning mest (+25-35%) sedan 2016 är: Bodaholm, Waxholm och International. Bodaholm står här i särklass med en ökning på närmare 35%. Det hänger säkert ihop med att banan under 2017 klassades som oerhört fin såväl av Golf Digest som av medlemmar och greenfee-gäster i sociala media, etc.

Golfen fortsätter att öka i Sverige för 4:e året i rad, speciellt i Stockholm

Att den svenska golftrenden åter vänt uppåt syns Inte bara i GolfStars banbeläggnings-statistik utan även i medlemsstatistiken. Nettoökningen av antalet aktiva svenska golfspelare var drygt 5.000 personer, där Stockholms-distriktet stod för merparten av dessa. Av Sveriges 23 mest golfspelartäta kommuner är nästan hälften (11 st) hemvist för GolfStars medlemmar – Stockholm fortsätter att dominera golf-Sverige!

I likhet med förra årets statistik från SGF så är tre av Sveriges 18 största golfklubbar 2017 associerade till GolfStar: Cloud GC, Huvudstadens GK och Kungsängen GC. Huvudstadens GK är Sveriges största ”reella” golfklubb med närmare 5.100 medlemmar om man med ”reell” menar att klubbens medlemmar förlägger majoriteten av sina rundor på ”klubbens banor” till skillnad från s k ”brevlådeklubbar”.

– Vi inom GolfStar ser detta som ett bevis för att vårt koncept: ”Mer golf för pengarna” uppskattas av såväl gamla som nya medlemmar. Stärkta av dessa fina siffror ser vi nu verkligen fram emot nästa års säsong säger Per Liedstrand, Informationsansvarig inom GolfStar.

 

VÄLKOMMEN till GolfStars 2018!
Av |2017-12-18T12:39:48+00:0015 december 2017|GolfStar-nytt|
Vi använder cookies för att förbättra webbplatsupplevelsen. Läs mer om GDPR och personuppgiftshantering inom GolfStar. Ok
X