GolfStar och MeToo

2017-11-15 Text & bild: GolfStar

Med hänsyn till den debatt och det som framkommit i media den senaste tiden avseende #Metoo-kampanjen

har GolfStar agerat proaktivt och tagit fram en policy för hur GolfStars anställda ska agera på arbetsplatsen. 

Uttalande från GolfStars grundare Tony Trigell & GolfStars VD Stefan Silfver:
– GolfStar har en grundprincip, att vi skall ha respekt för varandra i vårt dagliga arbete. För varandra som personer och arbetskamrater.
– Vad gäller trakasserier, sexuella eller andra former har vi nolltolerans.
– Skulle något sådant ändå inträffa skall det rapporteras direkt till VD som personligen kommer att utreda det inträffade och agera därefter.

Av | 2017-12-08T15:13:28+00:00 15 november 2017|GolfStarnytt|