Varför har våren varit så svår för många golfbanor?

Varför har denna vinter och vår varit så svår för många banor?

Flera golfbanor i Stockholmstrakten och i resten av Sverige har denna vår haft problem med att läka skador, varför?
GolfStars redaktion pratade med SGF´s bankonsulent Henrik Norén som hjälper golfklubbar och golfbaneägare i Stockholm, Uppland och Gästrikland med råd och dåd kring banskötsel-insatser.
Även Marina Usoltseva på Botaniska Analysgruppen på Göteborgs Universitet berättar här kort om varför så många golfbaneoperatörer i år bett om deras experthjälp.

Du som är medlem i en GolfStar-ansluten golfklubb är ju som vanligt vinnare eftersom det alltid finns flera bra banor nära dig som du kan välja mellan att spela.

Henrik, hur länge har du arbetat med golfbaneskötsel?
– Jag arbetade först nio år på Fågelbro GCC och därefter som banchef på Bro-Bålsta GK under åtta år. Sedan fyra år är jag bankonsulent åt golfklubbarna i Stockholm, Uppland och Gästrikland.

Vilka nyckel-förutsättningar krävs för en bra övervintring?
– För att en golfbana ska klara vintern riktigt bra på våra breddgrader krävs: 1) Bra ytavrinning, speciellt på greenerna, 2) Bra dränerad mark, 3) Solljus & luftcirkulation samt: 4) hög andel flerårigt gräs.
– Om avrinning och dränering funkar bra så ligger inte vattnet kvar på/vid greenerna och därmed minskar risken för att gräsplantorna kvävs av is. Det betyder att vissa av de banor som byggdes för nu 30 – 40 år sedan i betydligt högre utsträckning fått problem om de inte byggts om eller dränerats sedan invigningen.
– Banor som domineras av ettårig vitgröe tål vintrar betydligt sämre än de fleråriga vensorterna och den fleråriga vitgröen.

Varför har just denna vår varit svår för så många golfbanor?
– Våren 2017 har varit mycket torr och temperaturerna historiskt låga vilket gjort att banor med vinterskador inte har läkt, trots stora insatser av banarbetarna såsom: stödsådd, luftningar, gödsling och skydd med dukar. Det är bara nu under de senaste veckorna som vi haft sol och värme. Någon nämnvärd nederbörd kom först under Nationaldagshelgen så nu har grästillväxten äntligen förutsättningar för att komma igång.
– I vinter har det dessutom varit extremt mycket svamp (”snömögel”) och is-kvävning på Stockholms golfbanor. De banor som i år har skador kommer sannolikt bli betydligt bättre först till eller efter midsommar.
– En sak du som golfare kan vara helt förvissad om är att: När banorna har mest skador så är det då som banarbetarna arbetar som hårdast med sina banor.

Var kan jag läsa mer om och följa Stockholms golfbanors utveckling under säsongen?
– På SGF´s hemsida, under rubriken: ”Landet runt med bankonsulenterna” (klicka HÄR>>) hittar du mer information om bl a Stockholms golfbanor som jag och mina bankonsulents-kollegor kontinuerligt publicerar.
– Väl mött ute på Stockholms många fina golfbanor välkomnar Henrik avslutningsvis.

Botaniska Analysgruppen på Göteborgs Universitet

GolfStars redaktion pratade även med företaget Botaniska Analysgruppens Marina Usoltseva. Många golfbaneoperatörer har i år tagit deras experthjälp.

– Många golfbanor har haft det extra jobbigt i år då vädret har växlat kraftigt och både medfört snö, mildare väder, isbildning, och en mycket långvarig kall och torr vår. Det har inneburit att gräset inte har kommit igång att växa ordentligt och blivit mindre motståndskraftigt mot svamp.
– Under de senaste dagarna har emellertid temperaturerna ökat liksom nederbörden. På flera klubbar har därmed snömögel (eg. Microdochium nivale) vuxit till och gett relativt kraftiga symptom under början av juni månad. Vi har också sett att de som har fått vinterskador och torrfläckar har fått dessa infekterade med Pythium vilket har lett till att skadorna har haft svårt att växa ihop berättar Marina.

Av | 2017-12-22T14:01:23+00:00 14 juni 2017|GolfStarnytt|