Bli aktieägare i GolfStar

Till Dig som vill bli aktieägare i GolfStar alternativt utöka ditt ägande eller sälja dina aktier i GolfStar.
I det Memorandum som gavs ut i samband med emissionen via Pepins nämndes att handel i GolfStar aktierna på Pepins Market beräknades kunna påbörjas i september 2018.

Totalt var det vid nyemissionen ca 1 200 personer som tecknade aktier via Pepins. GolfStar hade dock redan innan Pepins emissionen c:a 2 500 aktieägare.

Efter diskussioner mellan Pepins och GolfStar har vi kommit fram till att det bästa för alla aktieägare, alltså inte bara för de som tecknade via Pepins, är att kunna handla sina respektive aktieslag (B och B preferens) på Pepins Market.

För att detta ska kunna ske måste även de tidigare aktieägarna öppna ett Pepins-konto. Vår målsättning är att flertalet av dessa ska ha hunnit göra detta innan handeln påbörjas.

Baserat på tidigare erfarenheter är detta en process som tidsmässigt kan bli något utdragen beroende på att varje ”gammal” aktieägare individuellt först måste registrera ett Pepins-konto. Av dessa skäl har handelsstarten skjutits upp men den 12 juni 2019 startar den första handelsperioden och då i B-preferens aktien.

Senaste nytt

2019-06-04 – Nu i juni startar handeln i GolfStar B-pref aktien!

Du som är golfare och aktieägare i GolfStar får 10% rabatt på din årsavgift och mycket annat om du kontinuerligt äger minst 320 GolfStar-aktier (oavsett aktieslag).
Aktieägarrabatten får du bl a på årsavgiften och greenfees men även rangekort, etc så ta chansen att köpa minst 320 aktier.

Läs mer om hur och på vad du får rabatt samt om handelsstarten här

Igår den 3 juni intervjuade Pepins Golfstars grundare och styrelseordförande Tony Trigell. Där berättar Tony bland annat om sina visioner och mycket annat som kan vara intressant för dig som äger eller vill äga GolfStaraktier. Poddcasten ligger nu publicerad på Pepins hemsida.

2019-01-23 – Aktieägarbrev från GolfStars styrelse

I detta brev ger styrelsen en redogörelse för året som gått samt för planerna inför 2019.

Du kan läsa brevet här

Ta del av vårt nyhetsbrev så får du senaste nytt och erbjudanden från GolfStar.

Prenumerera