Inför säsongen 2020 så kommer GolfStar att byta namn på sina A1-klubbar. Detta kommer att beröra GolfStar Brollsta, International, Kungsängen och Kyssinge.

Som ett led att tydliggöra GolfStars golferbjudande, underlätta det administrativa arbetet med registeringar av medlemskap i GIT samt göra det enklare för dig som är medlem att boka starttider på GolfStars banor kommer vi till 2020 att genomföra följande namnändringar.

Konkret innebär detta att vi i samverkan med Svenska Golfförbundet kommer att byta namn på GolfStar Kungsängen till GolfStar Golf Club.

GolfStar Brollsta, International och Kyssinge kommer att avvecklas som egna A1-klubbar och medlemmarna i dessa klubbar kommer att flyttas över till GolfStar Golf Club.

Är du medlem i någon av dessa klubbar, så kommer du inte att behöva göra något själv. Allt sköts av GolfStars kundtjänst som kommer att lägga om och aktivera ditt medlemskap i GolfStar Golf Club.

Omläggningen kommer att ta lite tid och beräknas vara klar senast sista januari 2020. Tills du är omlagd kan du få problem att logga in på din profil på MinGolf. Behöver du få tag på uppgifter som t ex hcp-bevis, vänligen kontakta vår kundtjänst.