GolfStar Nordic AB och Oy Golf Holdings Finland Ab (GHF) har ingått ett avtal om strategiskt samarbete.

I och med samarbetet får GolfStar ett starkt fotfäste i Finland. Samarbetet med GHF och GoGolf ger goda möjligheter till att marknadsföra GolfStars tjänster också mot de finska golfspelarna. GolfStars kunder får spelrättigheter på Kurk Golf, strax utanför Helsingfors och GHF:s innehavare av spelrätt får spelmöjligheter på GolfStars banor runt Stockholm. Spelmöjlighet kommer att börja gälla från golfsäsongen 2020.

– GolfStar Nordic AB’s ambitioner är som namnet antyder att bli en etablerad golfkoncern i alla nordiska länder. Golfmarknaden i Norden har liknande problem och möjligheter och genom att påbörja ett djupare samarbete med GHF och GoGolf så tar GolfStar ett första steg in i Finland för att på sikt fördjupa både samarbete och marknadsnärvaro. Vi ser nu fram mot att komma igång med samarbetet med våra trevliga och professionella finska grannar, säger Tony Trigell, styrelseordförande i GolfStar Nordic.

Genom samarbetet får också GHF, som står bakom Kurk Golf, stöd av kunskaperna från GolfStar och strävar till att bli den största golfoperatören i Finland.

– Det känns väldigt fint att ingå samarbete med en multi-course golf operatör, som från början följt med och sett verksamhetens olika sidor. Vi tror att vi genom detta samarbete kan erbjuda våra kunder ännu bättre tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Med hjälp av kunskapen och erfarenheterna från GolfStars sida kan vi också forcera utvecklingen av vår verksamhet, säger GHF:s styrelseordförande Hans Weckman.

– Golfmarknaden i Finland går i omvälvningens tider. Golfspelarna förväntar sig flexibla spelprodukter och aktieägandet förlorar sitt värde bland spelarna, som blir allt mindre bundna vid enskilda golfanläggningar”, säger å sin sida GHF:s styrelsemedlem och GoGolf Oy:s styrelseordförande Paavo Kettunen.

LÄS MER OM KURK GOLF

Kort information om GHF:
GHF äger merparten av Kurk Golf i Kyrkslätt och kommer år 2020 att ansvara för den operativa driften av GoGolf Megarange i Vanda och GoGolf Range Alberga. GHF är en del av en större golffamilj, som omfattar rese-, media- och evenemangsverksamhet samt försäljning av golfartiklar. Företagsgruppen når ut till ca. 50.000 golfspelare i Finland och är en central aktör inom den finska golfmarknaden.