Jobbet med att färdigställa hål 10-18 på ”Nya Lindö Park” går vidare och samtliga greener är nu sådda sedan ett par veckor tillbaka. Likaså nya övningsområdet runt greenen på gamla hål 9. Gräsetableringen ser bra ut men har dragit ut på tiden. Vidare har nya bunkrar också anlagts men inte färdigställts. Vi har dessutom ett par nya utslagsplatser som ska byggas klart under hösten.

Förutom dessa anläggningsarbeten jobbar vi med gräsetableringen på våra tees, fairways samt kring de dammar och kanaler som grävdes ur förra hösten. Dessa områden luftas och hjälpsås redan nu och kommer så också att fortsätta göras under nästa vår.

Med anledning av detta så har vi bestämt att under säsongen 2020 spela Lindö Äng som den idag görs, dvs. från hål 1-18. Vi kommer också att höja vår skötselnivå från en 2-STAR till 3-STAR klassificering av banan. Detta innebär att vi inte kommer att inviga ”Nya Lindö Park” som planerat.

Istället jobbar vi långsiktigt och vill försäkra oss om att hål 10-18 kommer att vara spelklara och inte bara spelbara när de tas i bruk till nästa sommar. Dessa hål kommer då att spelas som en separat 9-hålsbana tillsvidare.

Detta innebär att vi från mitten av säsongen 2020 kan erbjuda 45-hål ute på GolfStar Lindö!