ICA Fastigheter förvärvade tidigare i år hela fastigheten där bl a GolfStar Kungsängen ligger av den privata markägaren.

ICA bygger ett logistikcenter på den angränsande marken i Brunna logistikområde. GolfStar äger ett långsiktigt arrende av marken för vår golfverksamhet. Som en långsiktig fastighetsägare är det ICA Fastigheters avsikt att ta så stor hänsyn till lokala intressenter såsom GolfStar som möjligt, varför ICA och GolfStar nu slutit ett avtal avseende delar av detta arrende vilket tillvaratar båda parternas intressen.

I våras färdigställdes nya tees på hål 12 och 14 på GolfStar Kungsängen Kings Course. Nu är det dags för nästa fas och det innebär att vi behöver bygga om hål 11. Tillsammans med banarkitekten Peter Fjällman är nu planen för ombyggnation klar och det kommer att innebära att hål 11 blir ett par 3-hål i fortsättningen.

Hålet kommer att bli cirka 130 meter långt från gul tee och 120 meter från röd tee. För att hinna klart med byggnation och för att kunna ha det nya hålet spelbart till början av nästa säsongen, så kommer arbetet med den nya greenen att inledas redan i början av augustimånad.

Detta medför att vi under byggnationen kommer att behöva korta av 11:an och göra om det till ett par 3-hål redan nu. En provisorisk tee kommer att anläggas till vänster på fairways, cirka 130 meter från den nuvarande greenen och innebär att hålet kommer att spelas som ett par 3-hål resten av säsongen 2019.

Vi beklagar naturligtvis detta och hoppas på din medverkan, så att byggnationen kan fortskrida på bästa tänkbara sätt.