Vi har idag (2 juli) tecknat avtal med ett byggföretag specialiserat på golfbanor och som bland annat hjälpt Fågelbro GCC att bygga om sin golfbana.

Företaget kommer att hjälpa oss med att färdigställa hål 10 – 18 på ”Nya Lindö Park” med start i början av nästa vecka (vecka 28). Arbetet beräknas vara avslutat inom fyra till fem veckor.

Arbetet innefattar att färdigställa byggnationen och se till att plana till alla greener för att möjliggöra fler flaggplaceringar men även att snygga till bunkrarna och områdena runt dem.

Det sista momentet är nysådd av alla bara ytor, främst greenerna men även bunkerkanter och ett par nybyggda tees, mm. Alla greenerna sås med den tåligare gräsarten Krypven, samma gräsart som numer växer på Lindös stora övningsgreen vid klubbhuset. Vidare så kommer också ett övningsområde på Lindö Parks gamla green på hål 9 att anläggas.

Med lite hjälp av vädret är vår ambition att kunna öppna dessa hål för spel i slutet av denna säsong.

Vi kommer löpande informera om hur arbetet med ”Nya Lindö Park” fortskrider.

Nu håller vi tummarna för gynnsamt väder för såväl golfspel som grästillväxt!