Nu lagom till midsommar är i stort sett alla GolfStars banor i riktigt bra form, alltså även de som tidigare i vår hade problem. Som vi tidigare beskrivit har våra banskötselteam varit mycket flitiga med att, förutom de vanliga och återkommande banåtgärderna även få de banor som led svårt av förra årets rekordtorka upp på en bra spelstandard, något som nu börjar ge ordentlig utdelning. Vi har förstås även haft mycken god hjälp av vädermakterna med såväl nederbörd som värme. Gräset växer nu så det knakar överallt!

Här nedanför kan du läsa om de kvarvarande särskilda åtgärder vi har gjort och nu fokuserar på för ett par av banorna som så kräver. De banor som ej omnämns här har en standard som väl motsvarar vår målsättning (enligt GolfStars nya banskötsel-policy för vår respektive stjärnklass. Läs mer om denna HÄR>>).

GolfStar Brollsta
Tees, fairways och även greener är nu riktigt bra med bra och jämt rull.
Fairways ser just nu lite ”trötta” ut. Det beror på att de nyligen vertikalskurits på två ledder. Ge dem någon vecka till så blir de hur fina som helst.

GolfStar Gripsholm
Greenerna är nu fina men fortfarande lite tröga. Kvar att göra för att få dem kalasbra är främst vertikalskärning, något som tillsammans med lite kortare klipphöjder kommer möjliggöra ett jämnare och snabbare rull.

GolfStar International
Tees, fairways och greener I bra skick. Nu arbetar vi med renovering av bunkrarna vilket bl a innebär sandpåfyllning. Detta arbete fortsätter hela sommaren.

GolfStar Kungsängen Kings & Queens
Nu är alla bunkrar i spel igen. Vi fortsätter dock med finish-höjande bunkerarbeten, främst på Kings.

GolfStar Kyssinge
18-hålsbanan: Greenerna är nu superfina. Tees och fairways utvecklas fortsatt och blir allt bättre. Det kan nog dröja in till augusti innan banan är helt återställd efter förra sommarens tork-katastrof.

9-hålsbanan: Greenerna kommer bra nu men är inte 100 %-iga än. De beräknas kunna vara riktigt fina inom två veckor.

GolfStar Lindö Dal
Alla ordinarie greener är nu fint gräsbevuxna och öppna, dock något tröga. Vi jobbar nu med flera insatser i syfte att få ett jämnare och snabbare rull. Hela banan har verkligen ”lyft” den senaste månaden.

Nya Lindö Park
Arbetet med att bygga om denna fina bana har i år inte gått i den önskade takten varför vi för några veckor sedan beslöt lägga ut arbetet, speciellt med hålen 10 – 18 på en extern golfbanebyggarfirma. Avtalet med firman har av diverse skäl dragit ut lite på tiden men vi hoppas kunna återstarta projektet inom ett par veckor för att möjliggöra en öppning av banan under 2019 som tidigare meddelats.

GolfStar Lindö Äng
Hela banan är nu bättre än på åtskilliga år och vi får mycket beröm för den, så kom och testa den Du också! Det är nu endast 16:e och 17:e fairways som inte är på topp, något som inte kan avhjälpas med några åtgärder p g a de jordmåns- och markförutsättningar som där råder.

GolfStar Lövsättra
Greenerna är nu kanonfina och tees blir allt bättre. Fairways fortsätter att utvecklas, speciellt med hjälp av vädret.

GolfStar Riksten
Greenerna är riktigt jämna och fina. Tees har dock många skador, främst beroende av det oerhört höga speltrycket just på Riksten men både fairways och tees lider dessutom fortfarande av sviterna från förra årets extremtorka. I syfte att förbättra tees inför nästa säsong påbörjar vi under sensommaren/hösten åtgärder såsom: hålpipning, dressning, stödsådd, etc.

GolfStar Viksberg
Hela banan är nu i kanonskick. Dock lider många bunkrar fortfarande av sandbrist, åtgärder som står högt på prioriteringslistan.

GolfStar Waxholm
18-hålsbanan: Greenerna är nu riktigt bra. Tees och flertalet fairways är förvisso på ”G” och får en hel del hjälp av vädermakterna. Tees och speciellt 1:an, 2:an och 5:ans fairways kräver dock fortfarande en hel del kärlek och arbetsinsatser för att återhämta sig efter rekordtorkan 2018. Bunkrarna får nu finish-höjande åtgärder, b l a fylls de nu på med 80 ton fin bunkersand.